เกี่ยวกับเรา

กว่า 40 ปี ที่เริ่มใช้ชื่อร้านอู่เสถียรบริการ เปิดบริการลับคมมีดตัดกระดาษโรงพิมพ์อย่างเดียว

ต่อมาได้พัฒนาการให้บริการเรื่องมีดเพิ่มได้มากขึ้นในชื่อ หจก.ดวงตะวัน เอ็ม ซี แอนด์ พี จดทะเบียน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 ทะเบียนเลขที่ 0103526010888 (เดิมเลขที่ 1101/2526) โดยบริการลับคมมีด และทำมีดในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ,มีดทุกรูปแบบ ,และวัสดุทำมีดทุกชนิด

จากระยะเวลางานในอาชีพ จึงให้ความมั่นใจได้ บริหารงานโดย นายนิธิโรจน์ วงศ์ทองนิธิ

 

 

ห.จ.ก.ดวงตะวัน เอ็ม.ซี.แอนด์.พี
SUN.M.C & P LIMITED PARTNERSHIP

519 หมู่ 4 ถนนคลองสวน-ลูกโค ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทร : 081-829-4735 , E-mail :
024085625@sunmcandp.com